บทเรียนจากกระเป๋า

posted on 22 Apr 2017 07:43 by a-while

 

บทเรียนจากกระเป๋า

เพิ่งกลับมาจากเทรนนิ่ง ทำกระเป๋าหนังสือหาย

ยังดีที่ครั้งนี้เป็นของตัวเองไม่ใช่ของลูกค้า

เป็นบทเรียนก่อนเริ่มทำงานว่าทำอะไรต้องระมัดระวัง

ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้

Comment

Comment:

Tweet